Ett stort tack till våra partners som stöttar framtidens kompetens!

DIAMANTPARTNER

GULDPARTNER

SILVERPARTNER

Wikan personal
Tmt
mesto
Drömtrappor
Wb trä

Var med och stötta den långsiktiga kompetenförsörjningen

Vill du hjälpa till med att ta fram Sveriges bästa Industriteknikprogram? Bli partner till T2 College! Då är du med och försäkrar dig om att ditt företag får tillgång till rätt utbildad kompetens i framtiden, samtidigt som du kan investera i din nuvarande personal genom spetsutbildningar till ett bra pris.

Intäkterna från partnerpaketen går till:

 • Marknadsföring av det nya industritekniska programmet i Skellefteå till grundskoleelever, med mål att få minst 24 förstahandssökande per år.
 • Utveckling av laborationer och föreläsningar inom ny teknik för industri- och teknikprogrammet på gymnasienivå i Skellefteå.
 • Externa specialistföreläsare/lärare för  industri- och teknikprogrammet på gymnasienivå i Skellefteå.
 • Inköp av nya och moderna maskiner, ny teknik och ny utrustning för  industri- och teknikprogrammet på gymnasienivå i Skellefteå.
 

Våra partnerpaket

DIAMANTPARTNER

Pris 100 000 kr exkl. moms/år

 • Företagsanpassad halvdagsworkshop i kreativ skapande på Trä- och teknikarenan (max 12 deltagare).
 • Hög synbarhet med logotyp i Trä- och Teknikarenan.
 • Synbarhet med logotyp i T2 College broschyr och  dess webbplats.
 • Deltagande i event med gymnasieelever
 • Kurser och utbildningar på T2 College till ett värde av 20 000kr.

SILVERPARTNER

Pris 25  000 kr exkl. moms/år

 • Synbarhet med logotyp i Trä- och Teknikarenan.
 • Synbarhet med logotyp i T2 College broschyr och på dess webbplats.
 • Deltagande i event med gymnasieelever
 • Kurser och utbildningar på T2 College till ett värde av 5 000kr.

GULDPARTNER

Pris 50 000 kr exkl. moms/år

 • Hög synbarhet med logotyp i Trä- och Teknikarenan.
 • Plexiglasboxar i entrén där ni kan visa upp vad ni gör för att öka intresset.
 • Synbarhet med logotyp i T2 College broschyr och på dess webbplats.
 • Deltagande i event med gymnasieelever
 • Kurser och utbildningar på T2 College till ett värde av
  10 000kr. 

BRONSPARTNER

Pris 5 000 kr exkl. moms/år

 • Synbarhet i Trä- och Teknikarenan.