Smart industri - Deltagare sökes!

Genom VUX i Skellefteå och projektet RegioVux/Smart Industri har vi fått i uppdrag att ta fram ett koncept och skarpt test av praktisk utbildning genom fjärrundervisning. Nu söker vi deltagare som vill vara med och testa både upplägg, teknik och få lära sig mer om CNC. Du kan befinna dig var som helst men gärna inom västerbottens län och kursen går till så att du får hemskickat ett kit, en byggsats, som du under totalt 40 timmar ska montera, programmera och testköra. Undervisningen sker genom en fjärrlösning som heter Adobe Connect. Läraren finns “live” och håller lektioner halva delen av tiden, halva delen är egenstudier där lärare finns tillgänglig för stöd.

Låter det intressant? Kontakta jannike@t2college.se för mer info och anmälan! Så snart vi har en grupp på minst 5 personer kör vi igång. Upplägget/tidsplanering kan ske i samråd med deltagarna.

Smart industri - Industritekniker 4.0

Genom VUX i Skellefteå och projektet RegioVux/Smart Industri har vi fått i uppdrag att ta fram ett koncept och pilot för en ny typ av industriutbildning. Vi kallar den Industritekniker 4.0 och fokus ligger på att både ge praktiska kunskaper om den teknik som kommer att finnas i framtidens industri, samt hitta vägar för att öva upp elevernas kreativa och problemlösande förmågor. I det första steget kommer vi att utveckla och testa ett upplägg för en kurs som fungerar både som introduktion till industriell tillverkning men som även kan fungera som en “inkörsport” till industriutbildning och uppmuntra till vidare utbildning. Vi tror på praktisk lärande, att lära genom att prova sig fram och det genomsyrar även denna pilot. Genom labbar med ny teknik, som t.ex additiv tillverkning (3D-printing), övningar som uppmuntrar till kreativitet och skapande samt riktligt med studiebesök och näringslivskontakt kommer kursdeltagarna att få utveckla färdigheter som efterfrågas hos industriföretagen idag.

I detta första skede kommer vi att rikta oss mot elever på SFI som står i färd med att ta nästa steg mot arbetslivet, men tanken är att denna kurs och metodik ska kunna användas på olika typer av utbildningar och med en bred grupp elever. Inga förkunskaper krävs.