En ny industriutbildning & kollaborativa robotar

En del i att utveckla industrin ligger i att skapa förutsättningar för människor att lära sig och därför är vi just nu delaktiga flera projekt där fokus ligger på smart industri, robotisering och nya sätt för lärande.
 

Ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden med syfte att erbjuda företag inom trä-, metall- och plastindustrin kostnadsfria kompetensutvecklande insatser  för sina medarbetare.

Projektet syftar till att öka den internationella konkurrenskraften och kapaciteten hos företagen i Interreg Nord-området, samt att utjämna arbetsmarknaden med sådana lösningar för hållbar utveckling som digitalisering, nya generationens robotik och intelligent automatisering.

Genom VUX i Skellefteå och projektet RegioVux/Smart Industri har vi fått i uppdrag att ta fram ett koncept och pilot för en ny typ av industriutbildning.

Tillsammans med IUC Norr genomförde vi under 2018 ett Vinnovafinansierat projekt. Projektet hjälpte tillverkande företag inom trä- metall- och plast/kompositbranscherna att hitta koncept för praktiska tillämpningar av kollaborativ robotteknik i sina verksamheter.