Våra projekt

Skärmavbild 2020-09-17 kl. 07.59.42

utveckling genom kompetens

Under 2020 -2022 genomför T2 College projektet IKU - industriell kompetensutveckling som finansieras av Europeiska Socialfonden. Region Västerbotten och Skellefteå Kommun
stödjer projektet som medfinansiärer.

Syftet med projektet är att ge individer och företag inom trä-, metall- och plastindustrin möjligheten att synliggöra sin kompetens och att delta i kompetenshöjande insatser.

Projektets beståndsdelar:

UTBILDNINGAR - I detta projekt vill vi erbjuda anställda personer kompetenshöjande insatser i form av utbildning. Deltagande företags önskemål kring utbildningar ligger till grund för vilka utbildningar som erbjuds.

KOMPETENSCOACH - Tillsammans med en erfaren coach ser vi över kompetenskartläggningen och stöttar utveckling gällande nutida och framtida kompetensförsörjning och kompetenshöjning.

VALIDERING - Vi erbjuder validering inom svets vit, CNC grönt
och blått, industriteknik bas och träteknik bas.

eusoc_logo_small
regvb_logo_small
Skellefteåkommun_färg_small

Kostnadsfria kompetenshöjande insatser för dig och ditt företag

I projektets erbjuds kostnadsfria, kompetenshöjande utbildningar, kompetenscoach och validering till företag inom trä-, metall- och plastindustrin. Målet med projektet är att deltagande individer och företag ska få möjligheten att synliggöra sin kompetens samt delta i kompetenshöjande insatser för att utvecklas.

Hur kommer det sig att vi erbjuder detta kostnadsfritt?
Då vi ser ett behov inom trä-, metall- och plastindustrin att säkerställa kompetensen ute på företagen har vi ansökt om medel från Europeiska Socialfonden för projektet IKU - industriell kompetensutveckling.
Detta är en chans för dig som arbetsgivare att få en överblick över hur kompetenstrappan bemannas och möjligheten att erbjuda kompetensutveckling för de anställda.

Vi tror att det är bra för dig att redan idag se över hur kompetenserna ute hos dig ser ut samt kartlägga de kunskaper som finns då personalomsättningen kommer att öka inom ett till två år. Genom att göra detta kan du som arbetsgivare på ett överskådligt sätt fylla eventuella kunskapstapp genom att titta på kompetensbortfallet och rikta sökningen i platsannonsen.

Projektet erbjuder:

Kompetenscoach
Inom ramen för detta projekt så erbjuder vi en kompetenscoach till de företag som inte har haft någon kompetenscoach tidigare via oss. Denna erfarna coach kommer tillsammans med er att se över kompetenskartläggningen och stötta er i er utveckling gällande nutida och framtida kompetensförsörjning och kompetenshöjning.

Utbildning
Vår huvudfokus i detta projekt är att kunna erbjuda era anställda kompetenshöjande utbildningar. Då detta projekt är till för att tillgodose de reella behov som finns så utgår vi utifrån era önskemål vid val av de utbildningar som ska erbjudas.
Vår prio är att kunna erbjuda så många utbildningar som möjligt och därför arbetar vi för att de ska fyllas och därmed bli så kostnadseffektiva som möjligt. Varje företag kan ta del av max 3 utbildningar med 5-7 deltagare per utbildning. Utbildningarna kan ske på distans, fjärr eller via fysiska möten.

  • MAX 3 UTBILDNINGAR Á 5-7 DELTAGARE
  • NI KAN PÅVERKA UTBILDNINGSUTBUDET GENOM ERA ÖNSKEMÅL
  • DISTANS-, FJÄRR- OCH PLATSFÖRLAGDA UTBILDNINGAR

Validering
Vi erbjuder validering inom svets vit, CNC grönt och blått, industriteknik BAS och träteknik BAS. Validering ger individen en kartläggning över yrkesfärdigheter och en samlad bild för företaget som kan synliggöra era styrkor och svagheter. De moduler som behöver utvecklas hos er kan vi erbjuda rätt utbildning för, både digitalt och på plats.

Sammanfattningsvis så är detta ett projekt som erbjuder mycket och som passar alla företag med en vision att utvecklas inom hela företaget.

Vill ni vara med i detta projekt eller veta mer?

Kontakta vår projektledare Maria Singh.
Tel: 073-077 11 53
maria.singh@t2college.se

robot, arm, technology

utveckling genom teknik

I projektet RoboSol utvecklas lösningar och visualiseringar för införandet av teknik i befintliga verksamheter.

 

Läs mer på projektets hemsida här: https://tki.centria.fi/project/robosol-collaborative-robotic-solutions-for-development-of-s/2236

interreg-nord-sve-color-300x92
Skellefteåkommun_färg_small