Om oss

Vår målsättning

På T2 College jobbar vi för att se människor och företag utvecklas. Vi tror på norra Sverige som en viktig del i den framtida industriutvecklingen och att vägen dit är genom utbildning och teknikutveckling.

 

Vi jobbar tillsammans med olika aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna - antingen om det är du som vill ta dig till ett nytt yrke eller du som vill ha hjälp med ett teknikskifte i ditt företag.

 

På T2 College tror vi att vägen dit är att uppmuntra till att utforska den skapande och kreativa kraft som finns i alla människor. Att våga testa, se vad som händer och lära sig av sina misstag.

 

Försök misslyckas!

walking-v1

VÅR BAKGRUND

Bolaget T2 College startades 2016 i syfte att utveckla och skapa förutsättningar för industriutbildning i Skellefteåregionen. Det är en gemensam satsning från näringslivet, kommuner och gymnasieskolan där vi samverkar för att skapa sveriges bästa industriutbildning. 

VÅRT SYFTE

  • Att säkra kompetensförsörjningen till industri- och teknikföretag i regionen

  • Att synliggöra industri- och teknik

  • Att skapa intresse för industri, teknik och skapande

VÅRA VARFÖR

  • I regionen har vi en lång historia av innovation, handlingskraft och produktion – vi vill se till att det finns kvar även i framtiden

  • Vi vill hjälpa företagen att se möjligheterna med ny teknik för att kunna konkurrera globalt

  • Vi tror att skapande och ”prova på” föder kreativitet och att man då får upptäcka sina egna förmågor

  • Vi vill se till att företagen får tillgång till den kompetens de behöver