Kurser hemmavid

T2 College är också en unik utbildningssatsning i regionen, där företag får tillgång till högkvalitativa, skräddarsydda utbildningar på hemmaplan. Vi erbjuder kortare kurser och längre utbildningar inom en rad strategiskt viktiga områden som ökar ditt företags kompetens och stärker dess konkurrenskraft. Allt från ledarskapsutbildning på olika nivåer till arbetsmiljö, administration och en bred portfölj av tekniska utbildningar. Genom att ta tillvara på den spetskompetens som redan finns i bygden och komplettera den med handplockade gästföreläsare och företagsanpassade vidareutbildningar på T2 College kan vi erbjuda utbildning i toppklass, utan kostsamma resor eller övernattningar.

Hör av dig så berättar jag mer!

Maria Marklund säljare T2 College
Maria Marklund
070 760 17 07

VÅRENS KURSER

Coronainfo:

På grund av de ändrade förutsättningarna planerar vi inga öppna kurser i vår. Vi fortsätter dock ordna kurser för dig och ditt företag så hör av dig med dina behov! Vi hittar lösningar som passar, oavsett om det är att specialanpassa platsen för utbildning eller göra den helt digitalt. 

Coaching och kommunikation

Under hela ditt liv har du tränat på att berätta dina åsikter, ge din syn och presentera lösningar – att vara en expert. Det är inte fel på något vis, men om du vill få ut maximal potential ur ditt team eller dig själv finns ett kraftfullt verktyg att ta till. Det är vad coaching handlar om. Att hjälpa någon att lära och leda sig själv. Att skapa nytänkande hos en individ eller en grupp och att få resultat. Varmt välkommen till coaching och kommunikation.

Efter avslutad utbildning får du tillgång till följande:

– Onlinematerial i form av video med nyttiga påminnelser

– Ett personligt anpassat utbildningskompendium för att hjälpa dig framåt med dina nya verktyg

– 30 minuter personlig coaching med Jimmy Marklund

Vad ger utbildningen?

Efter avslutad utbildning har du fått kompetens i hur du lär människor att ta eget ansvar och hjälpa sig själva mot det de vill åstadkomma.

Hur är utbildningen upplagd?

Under två dagar varvar vi föreläsningar och diskussioner.

Datum

1TBD

Innehåll Svåra Samtal

– Väg 1 och 2 (experten och coachen)

– Coachstrukturen

– Lyssna och agera

– Hur du hjälper ”jag vet inte” – människor

– Hur du får bort fågelungebeteende

– Individ och gruppcoaching

– Personlighetstyper kopplat till coaching

– Kommunikation, hur du söker förståelse istället för att bli förstådd

LEDARSKAP 2+1 DAG

Hur ska jag göra för att mina medarbetare ska vilja och kunna utföra våra arbetsuppgifter, hjälpas åt och hela tiden förbättra våra prestationer? Den här kursen bevisar att ledarskap är en färdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig och utföra efter förståelse för ledarskapets grunder och träning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som precis har börjat som ledare eller till dig som har varit ledare ett tag men vill förbättra dina grundläggande färdigheter inom ledarskap.

Vad ger utbildningen?
Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår. Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna ledarutbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för såväl feedback, som målstyrning och olika samtalssituationer.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är på totalt tre dagar uppdelat på två tillfällen (2 + 1 dag) och är till stor del upplevelsebaserad. Den innehåller teori, praktik och övningar i grupp som sedan redovisas. Under kursen utvecklas en individuell handlingsplan som stödjer deltagaren i att gå från ord till handling. Du kommer att få hemuppgifter mellan blocken så att du blir bekväm med verktygen och tränar dig till ökad trygghet i att vara ledare. I utbildningen ingår ett teoretiskt prov som genomförs under det sista utbildningstillfället och en Disc-beteendeanalys.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

 TBD

Skapa värde med LCA - Livscykelanalys

– Förbättra beslut i produkt- och processdesign 

– Skapa bättre upphandlingsunderlag

– Utveckla kommunikation om miljöfrågor

– Identifiera besparingar och risker i hela livscykeln

– Förstärk varumärket med konkurrenskraftig differentiering

– Skapa livscykelperspektiv för miljöledning

– Livscykelanalyser ger ett bra underlag för framtida produktoptimeringar

 

 

Utbildningen vänder sig till:
– Produktutvecklare
– Inköpare
– Affärsutvecklare
– Miljöstrateger
– Kommuner och landsting med krav på rapportering
av klimatpåverkan från ett livscykelperspektiv

T2 College och VUX ger i samarbete med Miljögiraff en utbildning i Livscykelanalys. Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar. Detta ger deltagarna en djupgående förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser enligt metoden Life Cykel Assessment ISO 14044, LCA.

Tid och plats

18 Mars. Tid och plats meddelas senare.

Anmälan

Sista anmälningsdag 11/3

Pris (inklusive lunch och fika)

Då utbildningen går i linje med Smart Industri kan vi erbjuda ett förmånligt pris.