Robotar och människor som tillsammans effektiviserar inom industrin

Tillsammans med IUC Norr genomför vi under 2018 ett Vinnovafinansierat projekt, Kollaborativ Kompetens. Projektet ska hjälpa tillverkande företag inom trä- metall- och plast/kompositbranscherna att hitta koncept för praktiska tillämpningar av kollaborativ robotteknik i sina verksamheter. Kollaborativa robotar (cobots) medger att människor och maskiner jobbar nära varandra och ger stora möjligheter till effektivisering i produktionen. 

Projektet består av informationskvällar där tekniken presenteras och deltagarna får prova på vilket lägger grunden för projektets makeathons. Syftet med ett makeathon är att hitta koncept eller lösningar på ett problem genom en koncentrerad utvecklingsprocess (design sprint) och öppen innovation. I projektet får industriföretag jobba med att hitta tillämpningar i sina egna verksamheter och få bättre förståelse på vilka krav på kompetens den nya tekniken ställer.

 

På vår Facebooksida hittar ni mer info om eventen.

 

Projektet är finansierat av: