robot T2 college

KOSTNADSFRI UTBILDNING, KOMPETENSCOACH OCH VALIDERING

Under 2020 -2022 genomför T2 College projektet IKU – industriell kompetensutveckling som finansieras av Europeiska Socialfonden. Region Västerbotten och Skellefteå Kommun stöttar också projektet som medfinansiärer.

Syftet med projektet är att ge företag inom trä-, metall- och plastindustrin möjligheten att synliggöra sin kompetens och att delta i kompetenshöjande insatser. 

PROJEKTET ERBJUDER

UTBILDNING –  I detta projekt vill vi erbjuda era anställda kompetenshöjande insatser i form av utbildning. Era önskemål kring utbildningar ligger till grund för vilka utbildningar som kommer att erbjudas. Ni kan därför önska utbildningar som passar just ert behov.

KOMPETENSCOACH – Tillsammans med en erfaren coach ser vi över kompetenskartläggningen och stöttar er i er utveckling gällande nutida och framtida kompetensförsörjning och kompetenshöjning. 

VALIDERING – Vi erbjuder validering inom svets vit, CNC grönt och blått, industriteknik bas och träteknik bas. 

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700
T2 College logo