svetselever 2021

14 elever av 17 stycken fick jobb

14 elever av 17 stycken fick jobb trots svårt med praktik under coronapandemin – Det har varit ett tufft år för många så även för oss, börjar Johan Lindgren, en av två svetslärare på T2 College. Men trots stängda dörrar in till verkstäder med utebliven praktik för våra elever som följd så känner jag att …

14 elever av 17 stycken fick jobb Läs mer »