14 elever av 17 stycken fick jobb

svetselever 2021

14 elever av 17 stycken fick jobb trots svårt med praktik under coronapandemin – Det har varit ett tufft år för många så även för oss, börjar Johan Lindgren, en av två svetslärare på T2 College. Men trots stängda dörrar in till verkstäder med utebliven praktik för våra elever som följd så känner jag att vi har lyckats. Igår avslutade 17 elever sin svetsutbildning varav 14 stycken redan har fått arbete inom industrin som svetsare, det är ju ett bevis om något att vårt goda rykte väger tungt ute bland företagen. 

Fick tänka om – Den uteblivna praktiken fick göra oss kreativa, fortsätter Johan. Även vi fick tänka om och det landade i att våra elever fick bygga skoterlyftar och skoterpackpulkor som kan säljas till allmänheten. Ett superbra sätt att visa upp deras tekniska färdigheter på, även om vi vet att det alltid är roligast att få ut dem på praktik där företagen har möjlighet att lära känna en potentiell ny kollega.


Det finns utrymme för att examinera fler – Skellefteå växer och vi ger företagen en möjlighet att växa, säger Maria Marklund, VD för T2 College. Trots en rådande pandemi så går det bra för många tillverkande industriföretag och behovet av personal är stort. Idag får vi erbjuda 20 av våra 35 elevplatser för VUX utbildning på grund av kommunens ekonomiska förutsättningar. Men får vi bara tummen upp att starta upp fler elever så är vi redo. För det är nu det händer, avslutar Marklund.