Ett stort tack till våra partners

DIAMANT PARTNER

Våra diamant partners får bland annat ta del av företagsanpassad workshop, kurser och utbildningar vid T2 College. Dessutom får de hög synbarhet både i Trä- och teknikarenan samt i broschyrer och på vår webb.  I dagsläget har vi en diamant partner – Skellefteå Rostfria.

 

GULD PARTNER

Våra guld partners får bland annat hög synbarhet både i Trä- och teknikarenan samt i broschyrer och på vår webb samt delta i kurser och utbildningar på T2 college.

 

SILVER PARTNER

Våra silver partners får bland annat hög synbarhet både i Trä- och teknikarenan samt i broschyrer och på vår webb samt delta i kurser och utbildningar på T2 college.

 

mesto
Tmt
Wb trä
Drömtrappor
Wikan personal

Var med och stötta den långsiktiga kompetenförsörjningen

Vill du hjälpa till med att ta fram Sveriges bästa Industriteknikprogram? Bli partner till T2 College! Då är du med och försäkrar dig om att ditt företag får tillgång till rätt utbildad kompetens i framtiden, samtidigt som du kan investera i din nuvarande personal genom spetsutbildningar till ett bra pris.

 

Intäkterna från partnerpaketen går till:

 • Marknadsföring av det nya industritekniska programmet i Skellefteå till grundskoleelever, med mål att få minst 24 förstahandssökande per år.
 • Utveckling av laborationer och föreläsningar inom ny teknik för industri- och teknikprogrammet på gymnasienivå i Skellefteå.
 • Externa specialistföreläsare/lärare för  industri- och teknikprogrammet på gymnasienivå i Skellefteå.
 • Inköp av nya och moderna maskiner, ny teknik och ny utrustning för  industri- och teknikprogrammet på gymnasienivå i Skellefteå.
 

Våra partnerpaket

Pris 100 000kr exkl. moms/år

 • Företagsanpassad halvdagsworkshop i kreativ skapande på Trä- och teknikarenan (max 12 deltagare).
 • Hög synbarhet med logotyp i Trä- och Teknikarenan.
 • Synbarhet med logotyp i T2 College broschyr och  dess webbplats.
 • Deltagande i event med gymnasieelever
 • Kurser och utbildningar på T2 College till ett värde av 20 000kr.

Pris 25  000kr exkl. moms/år

 • Synbarhet med logotyp i Trä- och Teknikarenan.
 • Synbarhet med logotyp i T2 College broschyr och på dess webbplats.
 • Deltagande i event med gymnasieelever
 • Kurser och utbildningar på T2 College till ett värde av 5 000kr.

Pris 50 000kr exkl. moms/år

 • Hög synbarhet med logotyp i Trä- och Teknikarenan.
 • Synbarhet med logotyp i T2 College broschyr och på dess webbplats.
 • Deltagande i event med gymnasieelever
 • Kurser och utbildningar på T2 College till ett värde av 10 000kr. 

Pris 5 000kr exkl. moms/år

 • Synbarhet med logotyp i Trä- och Teknikarenan.