En ny industriutbildning & kollaborativa robotar

En del i att utveckla industrin ligger i att skapa förutsättningar för människor att lära sig och därför är vi just nu delaktiga i två projekt, Smart industri och Kollaborativ Kompetens. 
Smart Industri ger människor chansen att på ett praktiskt sätt lära sig hur industrin fungerar och därefter få möjligheter till arbete. Kollaborativ Kompetens ger befintliga företag inom industrin möjligheten att förstå hur man kan tillämpa kollaboratör robotindustri inom dess verksamhet. 

Genom VUX i Skellefteå och projektet RegioVux/Smart Industri har vi fått i uppdrag att ta fram ett koncept och pilot för en ny typ av industriutbildning.

Tillsammans med IUC Norr genomför vi under 2018 ett Vinnovafinansierat projekt, Projektet ska hjälpa tillverkande företag inom trä- metall- och plast/kompositbranscherna att hitta koncept för praktiska tillämpningar av kollaborativ robotteknik i sina verksamheter.