Kurser hemmavid

T2 College är också en unik utbildningssatsning i regionen, där företag får tillgång till högkvalitativa, skräddarsydda utbildningar på hemmaplan. Vi erbjuder kortare kurser och längre utbildningar inom en rad strategiskt viktiga områden som ökar ditt företags kompetens och stärker dess konkurrenskraft. Allt från ledarskapsutbildning på olika nivåer till arbetsmiljö, administration och en bred portfölj av tekniska utbildningar. Genom att ta tillvara på den spetskompetens som redan finns i bygden och komplettera den med handplockade gästföreläsare och företagsanpassade vidareutbildningar på T2 College kan vi erbjuda utbildning i toppklass, utan kostsamma resor eller övernattningar.

Hör av dig så berättar jag mer!

Maria Marklund säljare T2 College
Maria Marklund
Platschef
 
070 760 17 07

HÖSTENS KURSER

PROJEKTLEDNING

Ta chansen att lära dig mer om hur du hanterar projekt i din organisation!
Denna utbildning håller vi i samarbete med Exeed.

De roller vi jobbar med i utbildningen täcker allt  från projektbeställare, projektägare, styrgrupper, projektledare och projektdeltagare.

Utbildningen ger dig djupare förståelse för projektets faser oberoende vilken roll du har.

Under tre dagar kommer du lära dig bland annat:

– Projektstruktur, roller och organisation
– Styrning av projekt
– Hantera parallella projekt
– Tidsoptimering
– Ledarskapets betydelse i projektet

Ladda ned utbildningsupplägget här:

Produktblad Projektledning

För mer info, ta kontakt med Maria Marklund.
Mail: maria@t2college.se
Telefon: 070- 760 17 07
 
Datum: 13-14 & 21:a November
Plats: T2 College, Truckgatan 1

 

SVÅRA SAMTAL

Ta chansen att lära dig hantera svåra samtal!

De flesta av oss drar sig för de svåra samtalen i våra liv. Det gäller oavsett om
det är i rollen som ledare, chef, partner, förälder eller någon annan. 

Men svåra samtal behöver inte bli svårare än de redan är.
Den här utbildningen ger dig förutsättningar att hantera svåra samtal.

Under två dagar kommer du lära dig bland annat:

  *   Att lyssna
  *   Personlighetstypernas inverkan i samtal
  *   Individ och gruppdynamik
  *   Olika former av svåra samtal
  *   Feedback

Ladda ner utbildningsupplägget här. 

Produktblad Svåra samtal

TRUCK A+B (Heldag)

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra truck på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen. Teori görs i förhand online, det kallas E-truck.

För vem?
Alla som ska köra en låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande åktruck eller låglyftare.

Vad ger utbildningen?
Efter kursen ska eleven ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet och god ekonomi.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

14 november – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

FALLSKYDD (inklusive räddning)

Målet är att deltagaren ska få de grundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador. Deltagaren får använda fallskyddsutrustning på en mobil arbetsplattform utformad för att möta deltagarens verkliga behov av praktiska kunskaper. Efter genomförd utbildning ska deltagaren med hjälp av räddningsutrustning kunna genomföra räddning av nödställd samt självevakuering.

För vem?
Alla som ska arbeta på hög höjd.

Vad ger utbildningen?
Målet med kursen är att deltagaren ska uppnå grundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

11 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

TRAVERS (Heldag)

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra traverskran på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i AFS 2006:6.

För vem?
Alla som ska använda en travers.

Vad ger utbildningen?
Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

31 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

13 november – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

ESA - 14

För att säkerställa att elarbeten sker på ett korrekt sätt finns det ett tydligt regelverk. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.
Den nya ESA 14 är en sammanslagning av ESA grund, ESA industri och ESA installation (ISA). Den har fått en egen publikation som heter ESA Grund.

Arbetsmetoderna Arbete med, utan och nära spänning är samlade i ett eget häfte, ESA arbete.

Kursinnehåll:
• Kort om arbetsmiljölagen.
• Allmän genomgång av föreskrifter och standarder inom det starkströmstekniska området.
• Systematisk genomgång av ESA Grund och ESA Arbete.
• El-faran och el-olycksfall.
• Övningsuppgifter.
• Kunskapsprov

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

SÄLJUTBILDNING 2 DAGAR

Den medfödda säljbegåvningen är en myt. Den här kursen bevisar att försäljning är en yrkesfärdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig. Personlig försäljning visar hur du säljer med framgång genom kundförståelse och träning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som precis har börjat arbeta som säljare mot företag, men även till dig som är mer erfaren och vill uppdatera och stärka din försäljningsmetodik.

Vad ger utbildningen?Utbildningen ger dig kunskaper om säljprocessen och betydelsen av att arbeta strukturerat. Du lär dig att förstå kundens köpsituation och hur du lägger upp ett professionellt och anpassat säljsamtal.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är intensiv med ett högt tempo som ställer höga krav på deltagarnas egen insats. Vi blandar teori och praktiska övningar med grupparbeten med återkoppling och personliga reflektioner.

Utbildare
Peter Karlstén, Gate 88. Peter har tjugofem års erfarenhet från försäljning i ett antal olika branscher, bland annat i rollen som säljare, säljchef, exportchef och inom internationell försäljning och affärsutveckling. Peter kan beskrivas som en orädd och engagerad estradör, med unik förmåga att få människor att våga utmana sig själva.

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

LEDARSKAP 2+1 DAG

Hur ska jag göra för att mina medarbetare ska vilja och kunna utföra våra arbetsuppgifter, hjälpas åt och hela tiden förbättra våra prestationer? Den här kursen bevisar att ledarskap är en färdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig och utföra efter förståelse för ledarskapets grunder och träning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som precis har börjat som ledare eller till dig som har varit ledare ett tag men vill förbättra dina grundläggande färdigheter inom ledarskap.

Vad ger utbildningen?
Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår. Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna ledarutbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för såväl feedback, som målstyrning och olika samtalssituationer.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är på totalt tre dagar uppdelat på två tillfällen (2 + 1 dag) och är till stor del upplevelsebaserad. Den innehåller teori, praktik och övningar i grupp som sedan redovisas. Under kursen utvecklas en individuell handlingsplan som stödjer deltagaren i att gå från ord till handling. Du kommer att få hemuppgifter mellan blocken så att du blir bekväm med verktygen och tränar dig till ökad trygghet i att vara ledare. I utbildningen ingår ett teoretiskt prov som genomförs under det sista utbildningstillfället och en Disc-beteendeanalys.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

LEAN - 4 dagar ( 1 dag/månad)

Företagsanpassad. Start enligt önskemål.
Maila vår utbildningssamordnare, Maja för anmälan

HETA ARBETEN

Arbetar man med gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftspistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns det alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten.

För vem?
Alla som ska utföra och hantera heta arbeten.

Vad ger utbildningen?
Kunskap och färdigheter för att kunna utföra och hantera Heta arbeten på ett säkert sätt. Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Brandskyddsföreningen. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”heta arbeten”.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

29 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

28 november – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

CAD GRUND (2 dagar)

Är du i processen att gå från 2D- till 3D-konstruktion eller har du begränsad erfarenhet av CAD och Fusion? Då är CAD introduktion utbildningen för dig.

För vem?
Kursen vänder sig till den som har liten erfarenhet av CAD och Fusion eller den som är i processen att gå från 2D- till 3D konstruktion.

Vad ger utbildningen?
En grundläggande förståelse för 3D-CAD. Bli bekant med gränssnittet i Fusion. Ger en grund för fortsatt övning på egen hand.

Hur är utbildningen upplagd?
Under två dagar varvar vi föreläsningar, övningar och diskussioner.
Innehåll CAD introduktion
• Grunder i 3D CAD
• Användargränssnitt
• Skissteknik
• Modellering av en detalj • 2D ritning av en detalj
• Analysverktyg

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

HYDRAULIK (4 dagar)

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

SKYLIFT / SAXLIFT - Heldag

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra mobil arbetsplattform på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

För vem?
Alla som ska arbeta på en arbetsplattform enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

Vad ger utbildningen?
Målet med kursen är att deltagaren ska uppnå nödvändig kunskap om de regler och rutiner som finns kring mobila arbetsplattformar, och därmed få en ökad säkerhet.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

RITNINGSLÄSNING - Heldag

Jobbar du inom tillverkande industri är sannolikheten stor att du behöver kunna läsa och tolka en ritning för att lösa dina arbetsuppgifter. En grundkurs i ritningsläsning är nödvändig för att tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom trä-, metall- eller plast/kompositindustri och som behöver grundläggande kunskaper i ritningsläsning.

Vad ger utbildningen?
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ritningsläsning. Efter genomgången kurs kan du tyda en enklare konstruktionsritning.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

MÄTTEKNIK - halvdag

Vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägestoleranser är det viktigt att alla medarbetare i företaget gör denna värdering lika. Kursen är en grundutbildning i mätning med de vanligaste mätdonen.

För vem?
Du som arbetar i trä-, verkstads- eller plast/kompositindustri och behöver kontrollmäta.

Vad ger utbildningen?
Efter utbildningen kan du hantera och avläsa de vanligaste mätinstrumenten.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

FÖRSTA HJÄLPEN, HLR med hjärtstartare - halvdag

Ju tidigare Första hjälpen och HLR (hjärt- lungräddning) insatser startas, desto större blir chansen att överleva vid en olycka. I Sverige måste företag enligt lag ha tillräckligt med personal som kan hantera olyckor som kräver Första hjälpen/HLR och personalens kunskap i detta måste vara uppdaterad.

För vem?
Alla.

Vad ger utbildningen?
Grundläggande kunskap och färdighet i hur man ska tänka och prioritera en skadad, hur man hjälper någon som satt i halsen, hur man gör agerar vid medvetslöshet och hur man stoppar blödningar.

Hur är utbildningen upplagd?
Under en halv dag dag varvar vi föreläsningar och praktiska övningar.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Under hösten – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

HR - heldag

Välkommen till en informativ utbildningsdag med fokus på praktisk och affärsnära HR-arbete. Under utbildningen får du översiktlig kunskap inom några av HR- områdets centrala processer och aktiviteter. Teori varvas med praktiska inslag och
diskussioner som banar väg för erfarenhetsbyte. Målsättningen är att deltagaren får med sig framförallt inspiration och praktiska verktyg för att på ”hemmaplan” planera, omsätta och följa upp ert HR-arbete som hjälper er i riktningen mot en lönsam och långsiktigt hållbar arbetsplats.

Utbildningens innehåll
Vad är HR och vilken roll i organisationen?
Vad är en HR strategi?
Personalekonomi
Tillämpa ARUBA-modellen (Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla)
Utvecklingssamtalets koppling till lönebildning och lönesamtal baserat på Case.
Hur sitter HR-arbete ihop med Systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA?
Skapa struktur och systematik baserat på HR-Året
När medarbetare inte fungerar samt hur man jobbar förebyggande?
Input/önskemål till utbildningen mottages gärna så att dagen grundar sig på
deltagarnas önskemål och funderingar. Maila din input/fundering till Anton@tolvnollatta.se

Målet
Målsättningen med seminariedagen är att deltagarna skall få inspiration till att
förbättra nuvarande HR-processer alternativt starta upp ett arbete. Vidare skall
deltagaren praktiskt fått pröva på genomförandet av vissa utvalda processer. Vidare
ges möjlighet till nätverkande.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

BRANDSKYDDSANSVARIG

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att göra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

För vem?
Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskydds- kontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

Vad ger utbildningen?
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap för att:
• På ett effektivt och kostnadsbesparande
sätt organisera och planera företagets
brandsäkerhet
• Leda och planera brandsäkerheten vid
ombyggnader och förändringar i
verksamheten
• Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha
kännedom om de ekonomiska och praktiska
konsekvenser vidtagna åtgärder
• Ansvara för brandsyneverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandsyn och behov av åtgärder före, under och efter brandsyn

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD - Halvdag

Datum kommer senare, men utbildningen kommer förläggas i Oktober.

Med en grundläggande brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder. Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

För vem?
Alla som arbetar i trä-, metall-, plast- och processindustrin.

Vad ger utbildningen?
Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:
Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt förstå det individuella ansvaret.
Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och brandgas i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand.
Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
Förstå hur man ska agera vid en brand.
Släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.


Hur är utbildningen upplagd?
Under en halv dag varvar vi föreläsningar och praktisk övning.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

PERSONLIG EFFEKTIVITET - Heldag

Nyckeln till ett effektivt arbetssätt är insikterna och metoderna för att veta och förstå vad som viktigt och bråttom, och inte minst vad som är mindre viktigt och mindre bråttom. Kursen ger dig verktyg, struktur och IT-stödet för att skapa förutsättningarna för att strukturera din vardag.

För vem?
Alla som vill arbeta mer strukturerat för att uppnå högre personlig effektivitet.

Vad ger utbildningen?
Kursen ger dig kunskap, verktyg och praktisk träning för att vara verkligt effektiv – att skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet.

Innehåll Personlig effektivitet
• Vad är personlig effektivitet?
• Grunder i mänskligt beteende
• Hur hjärnan fungerar
• Att få lugn och ro i huvudet
• Matrisen, viktigt, bråttom, mindre viktigt,
mindre bråttom
• Kalendern som ett verktyg
• Handlingsplaner Fungerande att göra-listor • Hur du regelbundet håller inkorgen tom,
• Fungerande arbetsvanor/e-posthantering
• Kalenderhantering
• Funktioner i Outlook som hjälper dig med
arbetsflödet
• Arkivera och hitta information

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

ARBETSRÄTT SKELLEFTEÅ - Heldag

Info om kursen kommer senare

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

TRUCK A+B (Heldag)

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra truck på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen. Teori görs i förhand online, det kallas E-truck.

För vem?
Alla som ska köra en låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande åktruck eller låglyftare.

Vad ger utbildningen?
Efter kursen ska eleven ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet och god ekonomi.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

10 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

FALLSKYDD (inklusive räddning)

Målet är att deltagaren ska få de grundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador. Deltagaren får använda fallskyddsutrustning på en mobil arbetsplattform utformad för att möta deltagarens verkliga behov av praktiska kunskaper. Efter genomförd utbildning ska deltagaren med hjälp av räddningsutrustning kunna genomföra räddning av nödställd samt självevakuering.

För vem?
Alla som ska arbeta på hög höjd.

Vad ger utbildningen?
Målet med kursen är att deltagaren ska uppnå grundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

11 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

TRAVERS (Heldag)

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra traverskran på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i AFS 2006:6.

För vem?
Alla som ska använda en travers.

Vad ger utbildningen?
Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

31 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

13 november – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

ESA - 14

För att säkerställa att elarbeten sker på ett korrekt sätt finns det ett tydligt regelverk. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.
Den nya ESA 14 är en sammanslagning av ESA grund, ESA industri och ESA installation (ISA). Den har fått en egen publikation som heter ESA Grund.

Arbetsmetoderna Arbete med, utan och nära spänning är samlade i ett eget häfte, ESA arbete.

Kursinnehåll:
• Kort om arbetsmiljölagen.
• Allmän genomgång av föreskrifter och standarder inom det starkströmstekniska området.
• Systematisk genomgång av ESA Grund och ESA Arbete.
• El-faran och el-olycksfall.
• Övningsuppgifter.
• Kunskapsprov

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

SÄLJUTBILDNING 2 DAGAR

Den medfödda säljbegåvningen är en myt. Den här kursen bevisar att försäljning är en yrkesfärdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig. Personlig försäljning visar hur du säljer med framgång genom kundförståelse och träning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som precis har börjat arbeta som säljare mot företag, men även till dig som är mer erfaren och vill uppdatera och stärka din försäljningsmetodik.

Vad ger utbildningen?Utbildningen ger dig kunskaper om säljprocessen och betydelsen av att arbeta strukturerat. Du lär dig att förstå kundens köpsituation och hur du lägger upp ett professionellt och anpassat säljsamtal.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är intensiv med ett högt tempo som ställer höga krav på deltagarnas egen insats. Vi blandar teori och praktiska övningar med grupparbeten med återkoppling och personliga reflektioner.

Utbildare
Peter Karlstén, Gate 88. Peter har tjugofem års erfarenhet från försäljning i ett antal olika branscher, bland annat i rollen som säljare, säljchef, exportchef och inom internationell försäljning och affärsutveckling. Peter kan beskrivas som en orädd och engagerad estradör, med unik förmåga att få människor att våga utmana sig själva.

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

LEDARSKAP 2+1 DAG

Hur ska jag göra för att mina medarbetare ska vilja och kunna utföra våra arbetsuppgifter, hjälpas åt och hela tiden förbättra våra prestationer? Den här kursen bevisar att ledarskap är en färdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig och utföra efter förståelse för ledarskapets grunder och träning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som precis har börjat som ledare eller till dig som har varit ledare ett tag men vill förbättra dina grundläggande färdigheter inom ledarskap.

Vad ger utbildningen?
Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår. Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna ledarutbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för såväl feedback, som målstyrning och olika samtalssituationer.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är på totalt tre dagar uppdelat på två tillfällen (2 + 1 dag) och är till stor del upplevelsebaserad. Den innehåller teori, praktik och övningar i grupp som sedan redovisas. Under kursen utvecklas en individuell handlingsplan som stödjer deltagaren i att gå från ord till handling. Du kommer att få hemuppgifter mellan blocken så att du blir bekväm med verktygen och tränar dig till ökad trygghet i att vara ledare. I utbildningen ingår ett teoretiskt prov som genomförs under det sista utbildningstillfället och en Disc-beteendeanalys.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

11-12 september + 25 september – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

LEAN - 4 dagar ( 1 dag/månad)

Företagsanpassad. Start enligt önskemål.
Maila vår utbildningssamordnare, Maja för anmälan

HETA ARBETEN

Arbetar man med gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftspistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns det alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten.

För vem?
Alla som ska utföra och hantera heta arbeten.

Vad ger utbildningen?
Kunskap och färdigheter för att kunna utföra och hantera Heta arbeten på ett säkert sätt. Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Brandskyddsföreningen. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”heta arbeten”.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

29 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

28 november – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

CAD GRUND (2 dagar)

Är du i processen att gå från 2D- till 3D-konstruktion eller har du begränsad erfarenhet av CAD och Fusion? Då är CAD introduktion utbildningen för dig.

För vem?
Kursen vänder sig till den som har liten erfarenhet av CAD och Fusion eller den som är i processen att gå från 2D- till 3D konstruktion.

Vad ger utbildningen?
En grundläggande förståelse för 3D-CAD. Bli bekant med gränssnittet i Fusion. Ger en grund för fortsatt övning på egen hand.

Hur är utbildningen upplagd?
Under två dagar varvar vi föreläsningar, övningar och diskussioner.
Innehåll CAD introduktion
• Grunder i 3D CAD
• Användargränssnitt
• Skissteknik
• Modellering av en detalj • 2D ritning av en detalj
• Analysverktyg

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

HYDRAULIK (4 dagar)

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

SKYLIFT / SAXLIFT - Heldag

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra mobil arbetsplattform på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

För vem?
Alla som ska arbeta på en arbetsplattform enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

Vad ger utbildningen?
Målet med kursen är att deltagaren ska uppnå nödvändig kunskap om de regler och rutiner som finns kring mobila arbetsplattformar, och därmed få en ökad säkerhet.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

30 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

RITNINGSLÄSNING - Heldag

Jobbar du inom tillverkande industri är sannolikheten stor att du behöver kunna läsa och tolka en ritning för att lösa dina arbetsuppgifter. En grundkurs i ritningsläsning är nödvändig för att tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom trä-, metall- eller plast/kompositindustri och som behöver grundläggande kunskaper i ritningsläsning.

Vad ger utbildningen?
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ritningsläsning. Efter genomgången kurs kan du tyda en enklare konstruktionsritning.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

MÄTTEKNIK - halvdag

Vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägestoleranser är det viktigt att alla medarbetare i företaget gör denna värdering lika. Kursen är en grundutbildning i mätning med de vanligaste mätdonen.

För vem?
Du som arbetar i trä-, verkstads- eller plast/kompositindustri och behöver kontrollmäta.

Vad ger utbildningen?
Efter utbildningen kan du hantera och avläsa de vanligaste mätinstrumenten.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

FÖRSTA HJÄLPEN, HLR med hjärtstartare - halvdag

Ju tidigare Första hjälpen och HLR (hjärt- lungräddning) insatser startas, desto större blir chansen att överleva vid en olycka. I Sverige måste företag enligt lag ha tillräckligt med personal som kan hantera olyckor som kräver Första hjälpen/HLR och personalens kunskap i detta måste vara uppdaterad.

För vem?
Alla.

Vad ger utbildningen?
Grundläggande kunskap och färdighet i hur man ska tänka och prioritera en skadad, hur man hjälper någon som satt i halsen, hur man gör agerar vid medvetslöshet och hur man stoppar blödningar.

Hur är utbildningen upplagd?
Under en halv dag dag varvar vi föreläsningar och praktiska övningar.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Under hösten – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

HR - heldag

Välkommen till en informativ utbildningsdag med fokus på praktisk och affärsnära HR-arbete. Under utbildningen får du översiktlig kunskap inom några av HR- områdets centrala processer och aktiviteter. Teori varvas med praktiska inslag och
diskussioner som banar väg för erfarenhetsbyte. Målsättningen är att deltagaren får med sig framförallt inspiration och praktiska verktyg för att på ”hemmaplan” planera, omsätta och följa upp ert HR-arbete som hjälper er i riktningen mot en lönsam och långsiktigt hållbar arbetsplats.

Utbildningens innehåll
Vad är HR och vilken roll i organisationen?
Vad är en HR strategi?
Personalekonomi
Tillämpa ARUBA-modellen (Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla)
Utvecklingssamtalets koppling till lönebildning och lönesamtal baserat på Case.
Hur sitter HR-arbete ihop med Systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA?
Skapa struktur och systematik baserat på HR-Året
När medarbetare inte fungerar samt hur man jobbar förebyggande?
Input/önskemål till utbildningen mottages gärna så att dagen grundar sig på
deltagarnas önskemål och funderingar. Maila din input/fundering till Anton@tolvnollatta.se

Målet
Målsättningen med seminariedagen är att deltagarna skall få inspiration till att
förbättra nuvarande HR-processer alternativt starta upp ett arbete. Vidare skall
deltagaren praktiskt fått pröva på genomförandet av vissa utvalda processer. Vidare
ges möjlighet till nätverkande.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

BRANDSKYDDSANSVARIG

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att göra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

För vem?
Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskydds- kontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

Vad ger utbildningen?
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap för att:
• På ett effektivt och kostnadsbesparande
sätt organisera och planera företagets
brandsäkerhet
• Leda och planera brandsäkerheten vid
ombyggnader och förändringar i
verksamheten
• Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha
kännedom om de ekonomiska och praktiska
konsekvenser vidtagna åtgärder
• Ansvara för brandsyneverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandsyn och behov av åtgärder före, under och efter brandsyn

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD - Halvdag

Datum kommer senare, men utbildningen kommer förläggas i Oktober.

Med en grundläggande brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder. Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

För vem?
Alla som arbetar i trä-, metall-, plast- och processindustrin.

Vad ger utbildningen?
Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:
Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt förstå det individuella ansvaret.
Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och brandgas i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand.
Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
Förstå hur man ska agera vid en brand.
Släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.


Hur är utbildningen upplagd?
Under en halv dag varvar vi föreläsningar och praktisk övning.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

PERSONLIG EFFEKTIVITET - Heldag

Nyckeln till ett effektivt arbetssätt är insikterna och metoderna för att veta och förstå vad som viktigt och bråttom, och inte minst vad som är mindre viktigt och mindre bråttom. Kursen ger dig verktyg, struktur och IT-stödet för att skapa förutsättningarna för att strukturera din vardag.

För vem?
Alla som vill arbeta mer strukturerat för att uppnå högre personlig effektivitet.

Vad ger utbildningen?
Kursen ger dig kunskap, verktyg och praktisk träning för att vara verkligt effektiv – att skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet.

Innehåll Personlig effektivitet
• Vad är personlig effektivitet?
• Grunder i mänskligt beteende
• Hur hjärnan fungerar
• Att få lugn och ro i huvudet
• Matrisen, viktigt, bråttom, mindre viktigt,
mindre bråttom
• Kalendern som ett verktyg
• Handlingsplaner Fungerande att göra-listor • Hur du regelbundet håller inkorgen tom,
• Fungerande arbetsvanor/e-posthantering
• Kalenderhantering
• Funktioner i Outlook som hjälper dig med
arbetsflödet
• Arkivera och hitta information

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

ARBETSRÄTT SKELLEFTEÅ - Heldag

Info om kursen kommer senare

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

TRUCK A+B (Heldag)

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra truck på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen. Teori görs i förhand online, det kallas E-truck.

För vem?
Alla som ska köra en låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande åktruck eller låglyftare.

Vad ger utbildningen?
Efter kursen ska eleven ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet och god ekonomi.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

19 september – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

10 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

FALLSKYDD (inklusive räddning)

Målet är att deltagaren ska få de grundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador. Deltagaren får använda fallskyddsutrustning på en mobil arbetsplattform utformad för att möta deltagarens verkliga behov av praktiska kunskaper. Efter genomförd utbildning ska deltagaren med hjälp av räddningsutrustning kunna genomföra räddning av nödställd samt självevakuering.

För vem?
Alla som ska arbeta på hög höjd.

Vad ger utbildningen?
Målet med kursen är att deltagaren ska uppnå grundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

11 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

TRAVERS (Heldag)

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra traverskran på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i AFS 2006:6.

För vem?
Alla som ska använda en travers.

Vad ger utbildningen?
Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

31 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

13 november – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

ESA - 14

För att säkerställa att elarbeten sker på ett korrekt sätt finns det ett tydligt regelverk. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.
Den nya ESA 14 är en sammanslagning av ESA grund, ESA industri och ESA installation (ISA). Den har fått en egen publikation som heter ESA Grund.

Arbetsmetoderna Arbete med, utan och nära spänning är samlade i ett eget häfte, ESA arbete.

Kursinnehåll:
• Kort om arbetsmiljölagen.
• Allmän genomgång av föreskrifter och standarder inom det starkströmstekniska området.
• Systematisk genomgång av ESA Grund och ESA Arbete.
• El-faran och el-olycksfall.
• Övningsuppgifter.
• Kunskapsprov

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

SÄLJUTBILDNING 2 DAGAR

Den medfödda säljbegåvningen är en myt. Den här kursen bevisar att försäljning är en yrkesfärdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig. Personlig försäljning visar hur du säljer med framgång genom kundförståelse och träning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som precis har börjat arbeta som säljare mot företag, men även till dig som är mer erfaren och vill uppdatera och stärka din försäljningsmetodik.

Vad ger utbildningen?Utbildningen ger dig kunskaper om säljprocessen och betydelsen av att arbeta strukturerat. Du lär dig att förstå kundens köpsituation och hur du lägger upp ett professionellt och anpassat säljsamtal.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är intensiv med ett högt tempo som ställer höga krav på deltagarnas egen insats. Vi blandar teori och praktiska övningar med grupparbeten med återkoppling och personliga reflektioner.

Utbildare
Peter Karlstén, Gate 88. Peter har tjugofem års erfarenhet från försäljning i ett antal olika branscher, bland annat i rollen som säljare, säljchef, exportchef och inom internationell försäljning och affärsutveckling. Peter kan beskrivas som en orädd och engagerad estradör, med unik förmåga att få människor att våga utmana sig själva.

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

LEDARSKAP 2+1 DAG

Hur ska jag göra för att mina medarbetare ska vilja och kunna utföra våra arbetsuppgifter, hjälpas åt och hela tiden förbättra våra prestationer? Den här kursen bevisar att ledarskap är en färdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig och utföra efter förståelse för ledarskapets grunder och träning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som precis har börjat som ledare eller till dig som har varit ledare ett tag men vill förbättra dina grundläggande färdigheter inom ledarskap.

Vad ger utbildningen?
Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår. Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna ledarutbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för såväl feedback, som målstyrning och olika samtalssituationer.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är på totalt tre dagar uppdelat på två tillfällen (2 + 1 dag) och är till stor del upplevelsebaserad. Den innehåller teori, praktik och övningar i grupp som sedan redovisas. Under kursen utvecklas en individuell handlingsplan som stödjer deltagaren i att gå från ord till handling. Du kommer att få hemuppgifter mellan blocken så att du blir bekväm med verktygen och tränar dig till ökad trygghet i att vara ledare. I utbildningen ingår ett teoretiskt prov som genomförs under det sista utbildningstillfället och en Disc-beteendeanalys.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

11-12 september + 25 september – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

LEAN - 4 dagar ( 1 dag/månad)

Företagsanpassad. Start enligt önskemål.
Maila vår utbildningssamordnare, Maja för anmälan

HETA ARBETEN

Arbetar man med gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftspistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns det alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten.

För vem?
Alla som ska utföra och hantera heta arbeten.

Vad ger utbildningen?
Kunskap och färdigheter för att kunna utföra och hantera Heta arbeten på ett säkert sätt. Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Brandskyddsföreningen. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”heta arbeten”.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

26 september – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

29 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

28 november – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

CAD GRUND (2 dagar)

Är du i processen att gå från 2D- till 3D-konstruktion eller har du begränsad erfarenhet av CAD och Fusion? Då är CAD introduktion utbildningen för dig.

För vem?
Kursen vänder sig till den som har liten erfarenhet av CAD och Fusion eller den som är i processen att gå från 2D- till 3D konstruktion.

Vad ger utbildningen?
En grundläggande förståelse för 3D-CAD. Bli bekant med gränssnittet i Fusion. Ger en grund för fortsatt övning på egen hand.

Hur är utbildningen upplagd?
Under två dagar varvar vi föreläsningar, övningar och diskussioner.
Innehåll CAD introduktion
• Grunder i 3D CAD
• Användargränssnitt
• Skissteknik
• Modellering av en detalj • 2D ritning av en detalj
• Analysverktyg

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

HYDRAULIK (4 dagar)

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

SKYLIFT / SAXLIFT - Heldag

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra mobil arbetsplattform på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

För vem?
Alla som ska arbeta på en arbetsplattform enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

Vad ger utbildningen?
Målet med kursen är att deltagaren ska uppnå nödvändig kunskap om de regler och rutiner som finns kring mobila arbetsplattformar, och därmed få en ökad säkerhet.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

18 september – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

30 oktober – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

RITNINGSLÄSNING - Heldag

Jobbar du inom tillverkande industri är sannolikheten stor att du behöver kunna läsa och tolka en ritning för att lösa dina arbetsuppgifter. En grundkurs i ritningsläsning är nödvändig för att tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom trä-, metall- eller plast/kompositindustri och som behöver grundläggande kunskaper i ritningsläsning.

Vad ger utbildningen?
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ritningsläsning. Efter genomgången kurs kan du tyda en enklare konstruktionsritning.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

MÄTTEKNIK - halvdag

Vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägestoleranser är det viktigt att alla medarbetare i företaget gör denna värdering lika. Kursen är en grundutbildning i mätning med de vanligaste mätdonen.

För vem?
Du som arbetar i trä-, verkstads- eller plast/kompositindustri och behöver kontrollmäta.

Vad ger utbildningen?
Efter utbildningen kan du hantera och avläsa de vanligaste mätinstrumenten.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

FÖRSTA HJÄLPEN, HLR med hjärtstartare - halvdag

Ju tidigare Första hjälpen och HLR (hjärt- lungräddning) insatser startas, desto större blir chansen att överleva vid en olycka. I Sverige måste företag enligt lag ha tillräckligt med personal som kan hantera olyckor som kräver Första hjälpen/HLR och personalens kunskap i detta måste vara uppdaterad.

För vem?
Alla.

Vad ger utbildningen?
Grundläggande kunskap och färdighet i hur man ska tänka och prioritera en skadad, hur man hjälper någon som satt i halsen, hur man gör agerar vid medvetslöshet och hur man stoppar blödningar.

Hur är utbildningen upplagd?
Under en halv dag dag varvar vi föreläsningar och praktiska övningar.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Under hösten – anmälan/frågor skickas till maja@t2college.se

HR - heldag

Välkommen till en informativ utbildningsdag med fokus på praktisk och affärsnära HR-arbete. Under utbildningen får du översiktlig kunskap inom några av HR- områdets centrala processer och aktiviteter. Teori varvas med praktiska inslag och
diskussioner som banar väg för erfarenhetsbyte. Målsättningen är att deltagaren får med sig framförallt inspiration och praktiska verktyg för att på ”hemmaplan” planera, omsätta och följa upp ert HR-arbete som hjälper er i riktningen mot en lönsam och långsiktigt hållbar arbetsplats.

Utbildningens innehåll
Vad är HR och vilken roll i organisationen?
Vad är en HR strategi?
Personalekonomi
Tillämpa ARUBA-modellen (Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla)
Utvecklingssamtalets koppling till lönebildning och lönesamtal baserat på Case.
Hur sitter HR-arbete ihop med Systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA?
Skapa struktur och systematik baserat på HR-Året
När medarbetare inte fungerar samt hur man jobbar förebyggande?
Input/önskemål till utbildningen mottages gärna så att dagen grundar sig på
deltagarnas önskemål och funderingar. Maila din input/fundering till Anton@tolvnollatta.se

Målet
Målsättningen med seminariedagen är att deltagarna skall få inspiration till att
förbättra nuvarande HR-processer alternativt starta upp ett arbete. Vidare skall
deltagaren praktiskt fått pröva på genomförandet av vissa utvalda processer. Vidare
ges möjlighet till nätverkande.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

BRANDSKYDDSANSVARIG

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att göra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

För vem?
Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskydds- kontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

Vad ger utbildningen?
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap för att:
• På ett effektivt och kostnadsbesparande
sätt organisera och planera företagets
brandsäkerhet
• Leda och planera brandsäkerheten vid
ombyggnader och förändringar i
verksamheten
• Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha
kännedom om de ekonomiska och praktiska
konsekvenser vidtagna åtgärder
• Ansvara för brandsyneverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandsyn och behov av åtgärder före, under och efter brandsyn

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD - Halvdag

Datum kommer senare, men utbildningen kommer förläggas i Oktober.

Med en grundläggande brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder. Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

För vem?
Alla som arbetar i trä-, metall-, plast- och processindustrin.

Vad ger utbildningen?
Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:
Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt förstå det individuella ansvaret.
Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och brandgas i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand.
Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
Förstå hur man ska agera vid en brand.
Släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.


Hur är utbildningen upplagd?
Under en halv dag varvar vi föreläsningar och praktisk övning.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

PERSONLIG EFFEKTIVITET - Heldag

Nyckeln till ett effektivt arbetssätt är insikterna och metoderna för att veta och förstå vad som viktigt och bråttom, och inte minst vad som är mindre viktigt och mindre bråttom. Kursen ger dig verktyg, struktur och IT-stödet för att skapa förutsättningarna för att strukturera din vardag.

För vem?
Alla som vill arbeta mer strukturerat för att uppnå högre personlig effektivitet.

Vad ger utbildningen?
Kursen ger dig kunskap, verktyg och praktisk träning för att vara verkligt effektiv – att skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet.

Innehåll Personlig effektivitet
• Vad är personlig effektivitet?
• Grunder i mänskligt beteende
• Hur hjärnan fungerar
• Att få lugn och ro i huvudet
• Matrisen, viktigt, bråttom, mindre viktigt,
mindre bråttom
• Kalendern som ett verktyg
• Handlingsplaner Fungerande att göra-listor • Hur du regelbundet håller inkorgen tom,
• Fungerande arbetsvanor/e-posthantering
• Kalenderhantering
• Funktioner i Outlook som hjälper dig med
arbetsflödet
• Arkivera och hitta information

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!

ARBETSRÄTT SKELLEFTEÅ - Heldag

Info om kursen kommer senare

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan/frågor? Hör av dig till maja@t2college.se!