Kurser hemmavid

T2 College är också en unik utbildningssatsning i regionen, där företag får tillgång till högkvalitativa, skräddarsydda utbildningar på hemmaplan. Vi erbjuder kortare kurser och längre utbildningar inom en rad strategiskt viktiga områden som ökar ditt företags kompetens och stärker dess konkurrenskraft. Allt från ledarskapsutbildning på olika nivåer till arbetsmiljö, administration och en bred portfölj av tekniska utbildningar. Genom att tillvarata den spetskompetens som redan finns i bygden och komplettera den med handplockade gästföreläsare och företagsanpassad vidareutbildning på T2 College kan vi erbjuda utbildning i toppklass, utan kostsamma resor eller övernattningar.

Hör av dig så berättar jag mer!

Maria Marklund säljare T2 College
Maria Marklund
Säljare
 
070 760 17 07

HÖSTENS KURSER

HJULLASTARE (C-truck)

23-24 september​ i Burträsk

Kontakta maria@t2college.se för anmälan

TRUCK A+B (Heldag)

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra truck på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen. Teori görs i förhand online, det kallas E-truck.

För vem?
Alla som ska köra en låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande åktruck eller låglyftare.

Vad ger utbildningen?
Efter kursen ska eleven ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet och god ekonomi.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

7 september   Läs mer och anmäl dig HÄR

9 oktober  – Läs mer och anmäl dig HÄR

8 november – Läs mer och anmäl dig HÄR

TRAVERS (Heldag)

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra traverskran på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i AFS 2006:6.

För vem?
Alla som ska använda en travers.

Vad ger utbildningen?
Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

10 SEPTEMBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

7 NOVEMBER  – Läs mer och anmäl dig HÄR

ESA - 14

För att säkerställa att elarbeten sker på ett korrekt sätt finns det ett tydligt regelverk. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.
Den nya ESA 14 är en sammanslagning av ESA grund, ESA industri och ESA installation (ISA). Den har fått en egen publikation som heter ESA Grund.

Arbetsmetoderna Arbete med, utan och nära spänning är samlade i ett eget häfte, ESA arbete.

Kursinnehåll:
• Kort om arbetsmiljölagen.
• Allmän genomgång av föreskrifter och standarder inom det starkströmstekniska området.
• Systematisk genomgång av ESA Grund och ESA Arbete.
• El-faran och el-olycksfall.
• Övningsuppgifter.
• Kunskapsprov

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

7 DECEMBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

LEDARSKAP 2+1 DAG

Hur ska jag göra för att mina medarbetare ska vilja och kunna utföra våra arbetsuppgifter, hjälpas åt och hela tiden förbättra våra prestationer? Den här kursen bevisar att ledarskap är en färdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig och utföra efter förståelse för ledarskapets grunder och träning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som precis har börjat som ledare eller till dig som har varit ledare ett tag men vill förbättra dina grundläggande färdigheter inom ledarskap.

Vad ger utbildningen?
Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår. Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna ledarutbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för såväl feedback, som målstyrning och olika samtalssituationer.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är på totalt tre dagar uppdelat på två tillfällen (2 + 1 dag) och är till stor del upplevelsebaserad. Den innehåller teori, praktik och övningar i grupp som sedan redovisas. Under kursen utvecklas en individuell handlingsplan som stödjer deltagaren i att gå från ord till handling. Du kommer att få hemuppgifter mellan blocken så att du blir bekväm med verktygen och tränar dig till ökad trygghet i att vara ledare. I utbildningen ingår ett teoretiskt prov som genomförs under det sista utbildningstillfället och en Disc-beteendeanalys.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

START V.43  Läs mer och anmäl dig HÄR

LEAN - 4 dagar ( 1 dag/månad)

Företagsanpassad. Start enligt önskemål.
Maila vår utbildningssamordnare, Maja för anmälan

HETA ARBETEN

Arbetar man med gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftspistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns det alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten.

För vem?
Alla som ska utföra och hantera heta arbeten.

Vad ger utbildningen?
Kunskap och färdigheter för att kunna utföra och hantera Heta arbeten på ett säkert sätt. Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Brandskyddsföreningen. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”heta arbeten”.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

14 AUGUSTI i Burträsk  anmäl dig till  maria@t2college.se

29 AUGUSTI   Läs mer och anmäl dig HÄR

20 SEPTEMBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

1 NOVEMBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

CAD GRUND (2 dagar)

Är du i processen att gå från 2D- till 3D-konstruktion eller har du begränsad erfarenhet av CAD och SolidWorks? Då är CAD introduktion utbildningen för dig.

För vem?
Kursen vänder sig till den som har liten erfarenhet av CAD och SolidWorks eller den som är i processen att gå från 2D- till 3D kontsruktion.

Vad ger utbildningen?
En grundläggande förståelse för 3D-CAD. Bli bekant med gränssnittet i SolidWorks. Ger en grund för fortsatt övning på egen hand.

Hur är utbildningen upplagd?
Under två dagar varvar vi föreläsningar, övningar och diskussioner.
Innehåll CAD introduktion
• Grunder i 3D CAD
• Användargränssnitt
• Skissteknik
• Modellering av en detalj • 2D ritning av en detalj
• Analysverktyg

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Under V.39   Läs mer och anmäl dig HÄR

HYDRALIK (4 dagar)

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

16-19 OKTOBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

SKYLIFT / SAXLIFT - Heldag

För att förebygga skador på människor, maskiner och last krävs det att du kan framföra mobil arbetsplattform på ett säkert och ekonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Kursens mål är att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

För vem?
Alla som ska arbeta på en arbetsplattform enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

Vad ger utbildningen?
Målet med kursen är att deltagaren ska uppnå nödvändig kunskap om de regler och rutiner som finns kring mobila arbetsplattformar, och därmed få en ökad säkerhet.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

9 NOVEMBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

RITNINGSLÄSNING - Heldag

Jobbar du inom tillverkande industri är sannolikheten stor att du behöver kunna läsa och tolka en ritning för att lösa dina arbetsuppgifter. En grundkurs i ritningsläsning är nödvändig för att tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom trä-, metall- eller plast/kompositindustri och som behöver grundläggande kunskaper i ritningsläsning.

Vad ger utbildningen?
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ritningsläsning. Efter genomgången kurs kan du tyda en enklare konstruktionsritning.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

3 OKTOBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

MÄTTEKNIK - halvdag

Vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägestoleranser är det viktigt att alla medarbetare i företaget gör denna värdering lika. Kursen är en grundutbildning i mätning med de vanligaste mätdonen.

För vem?
Du som arbetar i trä-, verkstads- eller plast/kompositindustri och behöver kontrollmäta.

Vad ger utbildningen?
Efter utbildningen kan du hantera och avläsa de vanligaste mätinstrumenten.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

4 OKTOBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

FÖRSTA HJÄLPEN, HRL med hjärtstartare - halvdag

Ju tidigare Första hjälpen och HLR (hjärt- lungräddning) insatser startas, desto större blir chansen att överleva vid en olycka. I Sverige måste företag enligt lag ha tillräckligt med personal som kan hantera olyckor som kräver Första hjälpen/HLR och personalens kunskap i detta måste vara uppdaterad.

För vem?
Alla.

Vad ger utbildningen?
Grundläggande kunskap och färdighet i hur man ska tänka och prioritera en skadad, hur man hjälper någon som satt i halsen, hur man gör agerar vid medvetslöshet och hur man stoppar blödningar.

Hur är utbildningen upplagd?
Under en halv dag dag varvar vi föreläsningar och praktiska övningar.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

23 OKTOBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

GDPR Konsekvensbedömning (del 2) - halvdag

Innehåll
• Seminariet är uppdelat i två delar. En teoretisk del samt en workshop
• Under den teoretiska delen går vi igenom hur man väljer ut de personuppgiftsbehandlingar från
registerinventeringen som det skall göras en konsekvensbedömning på. Vi går också igenom metodiken för att
göra själva konsekvensbedömningen samt vilka kriterier som bedömningen bör baseras på för att uppfylla
kraven i GDPR.
• Under workshopen jobbar vi först tillsammans i hela gruppen med att göra ett exempel. Sedan får respektive
deltagare med utgångspunkt från sin registerinventering påbörja konsekvensbedömningar för sina respektive
processer.

Mål
Delmål 1 – Teori konsekvensbedömning
Efter genomförd teoretisk genomgång skall deltagaren ha kännedom om hur en konsekvensbedömning går till, hurman identifierar vilka behandlingar som ska omfattas samt känna till vilka kriterier som GDPR ställer krav på att man beaktar.
Delmål 2 – Workshop
Efter genomförd workshop har deltagaren med sej dokumentation på en påbörjad konsekvensbedömning samt en mall för att kunna fortsätta arbetet.

Förkunskaper och förberedelser
• Deltagaren skall känna till grunderna i GDPR och vilka huvudaktiviteter som bör genomföras för att uppfylla
kraven
• Deltagaren ska ta med en påbörjad registerinventering för att från den kunna välja behandlingar som det skall
utföras konsekvensbedömningar på

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

25 OKTOBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

HR - heldag

Välkommen till en informativ utbildningsdag med fokus på praktisk och affärsnära HR-arbete. Under utbildningen får du översiktlig kunskap inom några av HR- områdets centrala processer och aktiviteter. Teori varvas med praktiska inslag och
diskussioner som banar väg för erfarenhetsbyte. Målsättningen är att deltagaren får med sig framförallt inspiration och praktiska verktyg för att på ”hemmaplan” planera, omsätta och följa upp ert HR-arbete som hjälper er i riktningen mot en lönsam och långsiktigt hållbar arbetsplats.

Utbildningens innehåll
Vad är HR och vilken roll i organisationen?
Vad är en HR strategi?
Personalekonomi
Tillämpa ARUBA-modellen (Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla)
Utvecklingssamtalets koppling till lönebildning och lönesamtal baserat på Case.
Hur sitter HR-arbete ihop med Systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA?
Skapa struktur och systematik baserat på HR-Året
När medarbetare inte fungerar samt hur man jobbar förebyggande?
Input/önskemål till utbildningen mottages gärna så att dagen grundar sig på
deltagarnas önskemål och funderingar. Maila din input/fundering till Anton@tolvnollatta.se

Målet
Målsättningen med seminariedagen är att deltagarna skall få inspiration till att
förbättra nuvarande HR-processer alternativt starta upp ett arbete. Vidare skall
deltagaren praktiskt fått pröva på genomförandet av vissa utvalda processer. Vidare
ges möjlighet till nätverkande.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

5 OKTOBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

BRANDSKYDDSANSVARIG

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att göra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

För vem?
Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskydds- kontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

Vad ger utbildningen?
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap för att:
• På ett effektivt och kostnadsbesparande
sätt organisera och planera företagets
brandsäkerhet
• Leda och planera brandsäkerheten vid
ombyggnader och förändringar i
verksamheten
• Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha
kännedom om de ekonomiska och praktiska
konsekvenser vidtagna åtgärder
• Ansvara för brandsyneverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandsyn och behov av åtgärder före, under och efter brandsyn

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

12 SEPTEMBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD - Halvdag

Datum kommer senare, men utbildningen kommer förläggas i Oktober.

Med en grundläggande brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder. Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

För vem?
Alla som arbetar i trä-, metall-, plast- och processindustrin.

Vad ger utbildningen?
Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:
Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt förstå det individuella ansvaret.
Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och brandgas i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand.
Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
Förstå hur man ska agera vid en brand.
Släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.


Hur är utbildningen upplagd?
Under en halv dag varvar vi föreläsningar och praktisk övning.

 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

OKTOBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

PERSONLIG EFFEKTIVITET - Heldag

Nyckeln till ett effektivt arbetssätt är insikterna och metoderna för att veta och förstå vad som viktigt och bråttom, och inte minst vad som är mindre viktigt och mindre bråttom. Kursen ger dig verktyg, struktur och IT-stödet för att skapa förutsättningarna för att strukturera din vardag.

För vem?
Alla som vill arbeta mer strukturerat för att uppnå högre personlig effektivitet.

Vad ger utbildningen?
Kursen ger dig kunskap, verktyg och praktisk träning för att vara verkligt effektiv – att skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet.

Innehåll Personlig effektivitet
• Vad är personlig effektivitet?
• Grunder i mänskligt beteende
• Hur hjärnan fungerar
• Att få lugn och ro i huvudet
• Matrisen, viktigt, bråttom, mindre viktigt,
mindre bråttom
• Kalendern som ett verktyg
• Handlingsplaner Fungerande att göra-listor • Hur du regelbundet håller inkorgen tom,
• Fungerande arbetsvanor/e-posthantering
• Kalenderhantering
• Funktioner i Outlook som hjälper dig med
arbetsflödet
• Arkivera och hitta information

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

11 SEPTEMBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

ARBETSRÄTT NORSJÖ - Heldag

Info om kursen kommer senare

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

12 SEPTEMBER   Läs mer och anmäl dig HÄR

ARBETSRÄTT SKELLEFTEÅ - Heldag

Info om kursen kommer senare

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

21 SEPTEMBER   Läs mer och anmäl dig HÄR