VI BYGGER EN NY HEMSIDA!

Bättre teknik och teknikanvändande är enligt oss vägen till en hållbar samhällsutveckling i Norrland och i världen.

T2 college tillsammans med industriföretagen arbetar för att skapa en hållbar utveckling inom industrin. Vi tror att lösningen för skapa tillväxt är att ta tillvara på den nya tekniken och att morgondagens indutriarbetare finns på orten. 
T2 College tillhandahåller en gymnasieutbildning, vuxenutbildningar samt kompetenshöjadne utbildningar för företag. För gymnasieelever erbjuds en utbidlning som varvar teori och praktik för att eleverna ska få alla  möjligheter att samla kunskap och skapa kontaktnät som mest troligt leder till arbete efter examen. 
- Välj rätt gymnasium

T2 College tillhandahåller många olika slags workshop för företag men även för lärare och skolklasser.

T2 college träindustri borra
Robotarm klipper band T2 College
Effektivisera på arbetplatsen genom

Vi samordnar utbildningbehov för industriföretag i Norrland genom att samardna lokala öppna kurser med inriktning mot verkstads-, snickeri-, sågverks-, och platsindustrin.

T2 College tillhandahåller många olika slags workshop för företag men även för lärare och skolklasser.

Minirobot T2 College

Branschen behöver fler

T2 college tillsammans med industriföretagen arbetar för att skapa en hållbar utveckling inom industrin. Vi tror att lösningen för skapa tillväxt är att ta tillvara på den nya tekniken och att morgondagens indutriarbetare finns på orten. 
T2 College tillhandahåller en gymnasieutbildning, vuxenutbildningar samt kompetenshöjadne utbildningar för företag. För gymnasieelever erbjuds en utbidlning som varvar teori och praktik för att eleverna ska få alla  möjligheter att samla kunskap och skapa kontaktnät som mest troligt leder till arbete efter examen. 
T2 College personal

F.v. Christoffer, Olov, Maja, Maria & Jannike