Bättre teknik och teknikanvändande är enligt oss vägen till en hållbar samhällsutveckling i Norrland och i världen.

T2 college arbetar tillsammans med industriföretagen för att skapa en hållbar utveckling inom industrin. Vi tror att lösningen för skapa tillväxt är att ta tillvara på den nya tekniken och inspirera morgondagens industriarbetare till nya, smarta lösningar.
T2 College samarbetar med den kommunala gymnasieskolan kring gymnasieutbildning inom industri och teknik, utför vuxenutbildningar samt kompetenshöjande utbildningar för företag. Gemensamt för alla utbildningar är kombinationen av teori och praktiskt lärande i nära kontakt med näringslivet. Det ger eleverna möjligheter att samla kunskap och samtidigt skapa kontaktnät som mest troligt leder till arbete efter examen. 
Följ oss via sociala medier
- Välj rätt gymnasium

T2 College och Baldergymnasiet ger dig en utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden OCH ger stora möjligheter för vidare studier.

T2 college träindustri borra
Robotarm klipper band T2 College
Effektivisera på arbetplatsen genom

Vi samordnar utbildningsbehov för industriföretag i Norrland genom att anordna lokala, öppna kurser med inriktning mot verkstads-, snickeri-, sågverks-, och platsindustrin.

T2 College erbjuder olika slags workshops och events inom teknik, kreativitet och skapande för företag men även för lärare och skolklasser.

Minirobot T2 College

BRANSCHEN BEHÖVER FLER

T2 college tillsammans med industriföretagen arbetar för att skapa en hållbar utveckling inom industrin. Vi tror att lösningen för skapa tillväxt är att ta tillvara på den nya tekniken och att morgondagens indutriarbetare finns på orten. 
T2 College tillhandahåller en gymnasieutbildning, vuxenutbildningar samt kompetenshöjadne utbildningar för företag. För gymnasieelever erbjuds en utbidlning som varvar teori och praktik för att eleverna ska få alla  möjligheter att samla kunskap och skapa kontaktnät som mest troligt leder till arbete efter examen. 
T2 College personal

F.v. Christoffer, Olov, Maja, Maria & Jannike